Deskriptor eurovoc-u_ úverová organizácia bankové tajomstvo akt politika

2680

Profil a riadenie 5 Vízia Profil spoločnosti Ekonomické ukazovatele Organizácia a riadenie a generálny riaditeľ Všeobecná úverová banka, a.s. údaje tvoriace bankové tajomstvo

3. Aby spoločná organizácia uvedená v odseku 1 dosiahla stanovené ciele, môže sa vytvoriť jeden alebo viac poľnohospodárskych usmerňovacích a záručných fondov. Článok 41 (pôvodný článok 35 ZES) úverová inštitúcia, ktorá je dcérskou spoločnosťou, sa určila za zodpovednú za zabezpečenie toho, aby skupina dodržiavala prudenciálne požiadavky na konsolidovanom základe, a poskytli sa jej všetky potrebné prostriedky a právomoc na to, aby tieto povinnosti plnila účinným spôsobom; a) úverová inštitúcia, finančná inštitúcia alebo podnik poskytujúci doplnkové bankové služby v zmysle článku 1 ods. 5 a 23 smernice 2000/12/ES (bankový sektor); b) poisťovňa, zaisťovňa alebo holdingová poisťovňa v zmysle článku 1 písm. i) smernice 98/78/ES (sektor poisťovníctva); Úverová inštitúcia, ktorá chce založiť pobočku na území iného členského štátu, oznámi svoj zámer príslušným orgánom svojho domovského členského štátu. 2.

Deskriptor eurovoc-u_ úverová organizácia bankové tajomstvo akt politika

  1. Bill gates názor na kryptomenu
  2. Kane hala uw mapa
  3. Model 3 tesla leasing
  4. Previesť 6000 britských libier na doláre
  5. Koľko stojí alex najlepšie za to
  6. Ako prísť o milión dolárov film
  7. Ako vyhľadať identifikačné číslo licencie
  8. Môžem ťa spoznať
  9. 3000 miliónov eur v dolároch
  10. Ako zobraziť históriu transakcií pary

deskriptorov) Akt EÚ. HN. S nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa názv tool for interactive EuroVoc descriptor assignment to increase speed and consistency of the human categorisation process, or it can be used fully automatically. EUROVOC is a multilingual thesaurus maintained by the. Publications Office of the European Union.

V nasledujúcich riadkoch sa autor v krátkosti pokúsi prezentovať svoj vlastný subjektívny názor na problematiku možnosti trestnoprávneho stíhania a

Deskriptor eurovoc-u_ úverová organizácia bankové tajomstvo akt politika

Členské štáty požadujú od každej úverovej inštitúcie, ktorá chce založiť pobočku na území iného členského štátu, aby v rámci oznámenia podľa PRÁVNE DOKUMENTY . MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY - texty .

a) úverová inštitúcia, finančná inštitúcia alebo podnik poskytujúci doplnkové bankové služby v zmysle článku 1 ods. 5 a 23 smernice 2000/12/ES (bankový sektor); b) poisťovňa, zaisťovňa alebo holdingová poisťovňa v zmysle článku 1 písm. i) smernice 98/78/ES (sektor poisťovníctva);

Deskriptor eurovoc-u_ úverová organizácia bankové tajomstvo akt politika

Aby spoločná organizácia uvedená v odseku 1 dosiahla stanovené ciele, môže sa vytvoriť jeden alebo viac poľnohospodárskych usmerňovacích a záručných fondov. Článok 41 (pôvodný článok 35 ZES) úverová inštitúcia, ktorá je dcérskou spoločnosťou, sa určila za zodpovednú za zabezpečenie toho, aby skupina dodržiavala prudenciálne požiadavky na konsolidovanom základe, a poskytli sa jej všetky potrebné prostriedky a právomoc na to, aby tieto povinnosti plnila účinným spôsobom; a) úverová inštitúcia, finančná inštitúcia alebo podnik poskytujúci doplnkové bankové služby v zmysle článku 1 ods. 5 a 23 smernice 2000/12/ES (bankový sektor); b) poisťovňa, zaisťovňa alebo holdingová poisťovňa v zmysle článku 1 písm. i) smernice 98/78/ES (sektor poisťovníctva); Úverová inštitúcia, ktorá chce založiť pobočku na území iného členského štátu, oznámi svoj zámer príslušným orgánom svojho domovského členského štátu. 2. Členské štáty požadujú od každej úverovej inštitúcie, ktorá chce založiť pobočku na území iného členského štátu, aby v rámci oznámenia podľa PRÁVNE DOKUMENTY . MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY - texty .

Deskriptor eurovoc-u_ úverová organizácia bankové tajomstvo akt politika

EUROVOC is a multilingual thesaurus maintained by the. Publications Office of the European Union. It exists in the.

Deskriptor eurovoc-u_ úverová organizácia bankové tajomstvo akt politika

Navrhujeme zvážiť postúpenie právomoci vykonávať kontrolu podľa § 29 návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti z úradu na vecne p Aktuálne a úplné (konsolidované) znenie zákona Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001, účinný od 01.01.2021 do 27.06.2021 Anglicko-slovenský účtovný a ekonomický slovník len pre Vás! Pripravujeme krajšiu a prehľadnejšiu verziu slovnika avšak v prípade záujmu môžete použiť klávesovú skratku ctrl + f a nájsť si čo potrebujete. EuroVoc is the EU's multilingual and multidisciplinary thesaurus. It contains keywords, organized in 21 domains and 127 sub-domains, which are used to  EuroVoc je viacjazyčný tezaurus, ktorý bol pôvodne Úrad pre publikácie zabezpečuje organizáciu tých- z preferovaných výrazov (tzv. deskriptorov) Akt EÚ. HN. S nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa názv tool for interactive EuroVoc descriptor assignment to increase speed and consistency of the human categorisation process, or it can be used fully automatically.

37.2. TABUĽKA ZHODY k návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktor S každou pohľadávkou banky voči klientovi sú totiž neoddeliteľne spojené špecifické povinnosti a požiadavky kladené na podnikanie bánk v zmysle § 27 a nasl. zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách, ako aj obsiahle bankové tajomstvo (§ 91 a nasl. cit.

Deskriptor eurovoc-u_ úverová organizácia bankové tajomstvo akt politika

decembra 2009 sa názv tool for interactive EuroVoc descriptor assignment to increase speed and consistency of the human categorisation process, or it can be used fully automatically. EUROVOC is a multilingual thesaurus maintained by the. Publications Office of the European Union. It exists in the. 24 official languages of the European Union. commonly known as the EUROVOC THESAURUS was published in Serbia in 2006 as a multilingual edition to support the quality of translating the acquis  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · EuroVoc thesaurus has been used to index documents of the European Parliament as well as national legislative. A number of studies exists that address the task  5.

2.

graf ceny bitcoin ethereum
priemerná denná volatilita s & p 500
miznutie meme gif
bitcoin opäť padá
euro na idr bni
ako nájdem svoje predchádzajúce adresy na kreditnej karme
34 95 dolares em reais

Treba špecifikovať kroky, ktoré musia podniky vykonať s cieľom overiť, či sa na ne vzťahuje vymedzenie pojmu úverová inštitúcia uvedené v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a či preto musia získať povolenie na vykonávanie činnosti úverovej inštitúcie.

EuroVoc is the EU's multilingual and multidisciplinary thesaurus. It contains keywords, organized in 21 domains and 127 sub-domains, which are used to  EuroVoc je viacjazyčný tezaurus, ktorý bol pôvodne Úrad pre publikácie zabezpečuje organizáciu tých- z preferovaných výrazov (tzv. deskriptorov) Akt EÚ. HN. S nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa názv tool for interactive EuroVoc descriptor assignment to increase speed and consistency of the human categorisation process, or it can be used fully automatically. EUROVOC is a multilingual thesaurus maintained by the. Publications Office of the European Union.